Telesnokulturna in športna dejavnost v Rimskih Toplicah od II. svetovne vojne do danes ni nikoli zamrla, dosegala je le boljše ali slabše rezultate tako v kvaliteti kot v množičnosti. Aktivnosti na tem področju je vodilo in usmerjalo društvo Partizan.

Takoj po vojni ni bilo na razpolago urejenih igrišč, zato je bilo vloženega veliko truda v izgradnjo nadomestnih igrišč na različnih lokacijah. V letih 1949/50 je bilo urejeno igrišče pod bazenom, žal pa je bilo mnogokrat poplavljeno. Odbojkarsko igrišče je bilo nato na livadi za Sofijinim dvorom, kasneje v parku nad Savinjskim dvorom, kjer je bilo tudi košarkarsko igrišče (nekoč igrišče za tenis). Improvizirano je bilo tudi igrišče pri stari šoli v Šmarjeti. Nobeno od navedenih igrišč ni bilo asfaltirano. V letih 1950-1956 je Partizan uporabljal tudi manjšo dvorano pri Novi pošti, ki jo je bilo treba zaradi njene dotrajanosti in nepreglednosti cestnega ovinka odstraniti. Problem pridobitve telovadnice ter stalnih in primernih igrišč se je vlekel dolgo vrsto let.

Do leta 1972 je društvo gojilo in razvijalo tiste panoge, za katere so bili dani predvsem naravni pogoji:  smučanje, plavanje, odbojka, nogomet, košarka ter klasična telovadba z nekaterimi elementi atletike in namizni tenis. Čeprav so bile razmere težke, je društvo dosegalo dobre rezultate tako po kvaliteti kot množičnosti. Leta 1968 je imelo društvo kar 90 članov. Organiziralo je plavalne tečaje za začetnike (tudi do 40 prijavljencev), imelo poleti redne plavalne treninge, organiziralo društvena in meddruštvena plavalna tekmovanja, TRIM plavanje, nočna tekmovalna plavanja, udeleževalo se je tudi o
krajnih tekmovanj v Celju, Velenju, Rogaški Slatini in Preboldu, kjer so posamezniki posegali celo po najvišjih mestih. Dobre rezultate so dosegali tudi odbojkarji, ki so poleg tega organizirali razna tekmovanja doma in se udeleževali mnogih tekmovanj na celjskem območju.

Društvo se je aktivno vključevalo v druge množične aktivnosti po Sloveniji. Organiziralo je tako imenovane TRIM aktivnosti, in sicer za plavanje, kolesarjenje, hojo in tek. Za otroke pa so bila organizirana tudi »delfinčkova tekmovanja«.

Prelomnica je bila 2. 9. 1972, ko je bila v Rimskih Toplicah odprta nova šola z lepo, sodobno, svetlo telovadnico. Tako je šola (pa tudi krajani) dobila prvič v zgodovini Rimskih Toplic telovadnico in zagotovljen pokrit prostor za športne in rekreativne dejavnosti za vse letne čase in različne vremenske razmere. Potem ko je bila leta 1972 zgrajena telovadnica, je dobil možnosti za aktivno udejstvovanje v športu najširši krog ljudi. Z velikim posluhom vodstva osnovne šole za telesno vzgojo je bila telovadnica dejansko izkoriščena ves teden. Že naštetim sekcijam so se pridružile nove. Med najuspešnejšimi so bili karateisti, ki so dosegali izvrstne rezultate tudi na ravni republiških tekmovanj tako v mladinski kot v članski konkurenci. V telovadnici so sedaj ločeno vadili pionirji in pionirke, mladinke, razvila se je rekreacija za moške in ženske, povečalo se je število ur namiznega tenisa, odbojke, košarke; Partizan je imel zasedeno telovadnico 34 ur na teden. Ob takšnih razmerah se je s telesno vzgojo ukvarjalo okrog 130 članov društva, kar je pomenilo skoraj 15 % vsega prebivalstva.

Naslednje prelomno leto je bilo leto 1978, ko je bila ob krajevnem prazniku otvoritev asfaltiranega športnega igrišča neposredno pri šoli. Tako so bili izboljšani pogoji za nekatere športne aktivnosti kot npr. košarka, nogomet, odbojka, tudi tenis, ki so se na tem igrišču odvijale v naslednjih letih.

V tem času je bila med najpopularnejšimi športi košarka. Košarkarska ekipa DTV Partizan je redno nastopala v pokrajinski ligi, kjer se je uvrščala med vodilna moštva. Vrhunec je ekipa dosegla leta 1979, ko se je po zmagi na kvalifikacijah prebila v drugo slovensko ligo. Toda tekmovalna komisija KZS je ugotovila, da je telovadnica v Rimskih Toplicah pr
emajhna za izvedbo tekmovanj na nivoju druge lige, zato naša ekipa v tej ligi žal nikoli ni zaigrala. Sčasoma je organizirana redna vadba zamrla in ekipa je prenehala nastopati v ligaških tekmovanjih. Vseeno ostaja rekreativna košarka tudi dandanes med najbolj množično obiskanimi aktivnostmi društva.

Ker ni bilo pogojev za napredovanje v košarkarski ligi, so narasle ambicije za organizirano nastopanje v odbojkarski ligi. Moška in ženska ekipa društva sta večkrat nastopili na odbojkarskih turnirjih, kjer so se zelo dobro odrezali. Leta 1987 so se žal neuspešno udeležili kvalifikacij za vstop v drugo slovensko odbojkarsko ligo, leto kasneje pa so kvalifikacije zaključili uspešno in se uvrstili v to ligo. Čeprav se je ekipa v tej ligi dobro borila in je imela veliko podporo gledalcev, ki so jih na tekmah množično in bučno podpirali, je bil strošek tekmovanja žal prevelik zalogaj za naše društvo in tako je ekipa prenehala nastopati v slovenski ligi. Kljub temu je odbojka ostala med bolj priljubljenimi športnimi aktivnostmi društva, saj so tako člani kot tudi članice še večkrat nastopili v celjski rekreativni ligi. V današnjem času se je poleg igranja v telovadnici močno razširilo tudi igranje odbojke na mivki, saj je v kraju odbojko moč igrati kar na dveh različnih lokacijah: ob Savinji v Šmarjeti ter z organizacijo Turističnega društva ob odprtem bazenu.

Med člani društva je bil vedno priljubljen mali nogomet. Ob otvoritvi igrišča pri šoli so se izboljšale razmere tudi za nogometaše. Na množičnost in priljubljenost tega športa v Rimskih Toplicah kaže dejstvo, da sta v ligi občine Laško vsako leto nastopili po dve ekipi članov DTV Partizan. V osemdesetih letih se je v vrh občinske lige redno uvrščala ekipa Cosmos, v zadnjih letih pa njihovo tradicijo nadaljuje ekipa Lipov list.

Pod okriljem DTV Partizan je do zgodnjih devetdesetih let delovala tudi smučarska sekcija. Organiziranih je bilo nekaj smučarskih tečajev pod vodstvom članov sekcije. Med leti 1980 – 1990 so bila organizirana tekmovanja v smuku, slalomu in veleslalomu pod imenom Pokal Rimskih Toplic. Na prizoriščih tekmovanj (Kopitnik, Senožete, Sedraž, Sevce, Konc, Povčeno, Henina) se je zbiralo veliko tekmovalcev in gledalcev. Najbolje uvrščeni na teh tekmah so se udeleževali prvenstev občine Laško, ki so bila organizirana na Rogli, Kopah, Mežici ali Golteh, kjer so se vedno dobro odrezali.

V letih 1989-1992 je v Rimskih Toplicah deloval plavalni klub “JUPITER”. Peščica mladih je poleti zavzeto vadila v domačem bazenu, čez zimo pa so se vozili na treninge v Hrastnik ali Laško. Plavalci kluba so dosegli največje uspehe v letih 1990/91, ko so se udeležili mnogih, tudi mednarodnih  tekmovanj (Pieštany, Nagykanizhy, Pula, Bjelovar). Žal je klub leta 1992 prenehal z delovanjem.

Posebnost v slovenskem športnem prostoru je sekcija “Nenavadnih športov” pri DTV Partizan, katere začetki segajo v drugo polovico sedemdesetih let minulega stoletja. Ustanovili so jo nekateri posamezniki, ki so si želeli novih, drugačnih športnih preizkusov. To so bili: živi šah, streljanje s fračo,  fičafaj (doma izdelan lok in puščice), regate po Savinji na zračnih blazinah, rodeo na goveji živini, hoja na sodu,  atletski meti z doma izdelanimi orodji itd. Prvim trem so bili podeljeni doma izdelani kompleti medalj in plakete. Šlo je za druženje in utrjevanje olimpijskega načela “ni važno zmagati, važno je sodelovati.”
Med aktivnostmi te sekcije velja posebej omeniti novoletne tekme v vaterpolu med ekipama STARI in   MLADI v domačem termalnem bazenu. Prva tekma je bila januarja leta 1981.To je ena redkih tovrstnih prireditev na novega leta dan v Sloveniji. Za razliko od ostalih “športnih” disciplin, ki so jih gojili člani te sekcije, se je vaterpolo ne samo ohranil, temveč je sčasoma postal redna aktivnost članov društva. V jesenskem, zimskem in spomladanskem času se vaterpolisti srečujejo na vadbi in medsebojnih tekmah vsake 14 dni.

V zadnjem obdobju (2001) je bila večja pridobitev društva izgradnja peščenega teniškega igrišča, kar je s seboj prineslo pravi razcvet tega zelo lepega športa v kraju. S kasnejšo postavitvijo razsvetljave pa je vse skupaj dobilo še večjo uporabno vrednost.

Med novejše panoge društva spada tudi badminton, kjer se v telovadnici na dveh igriščih merijo tako ženske kot moški, stari in mladi.

Zgodba iz Rimskih Toplic

Člani društva redno osvajajo najvišja mesta na občinskih prvenstvih, pa tudi na ostalih turnirjih v bližnji okolici.

Še posebej številčna pa je zadnja leta aerobika, ki jo dvakrat tedensko redno obiskuje kar lepo število naših članic.

Iz zgoraj napisanega je razvidno, da sta šport in telesna kultura med krajani Rimskih Toplic stalni in priljubljeni aktivnosti. To potrjuje tudi dejstvo, da je društvo DTV Partizan v kraju obstajalo in obstalo  več kot pol stoletja. Svojo vlogo v kraju bo izpolnjevalo tudi v prihodnje, saj moderni človek čedalje manj časa preživi v gibanju, ki pa je za normalen razvoj posameznika nujno potrebno.